De Biesbosch aak 'Nieuwe Zorg' is een"grote"aak met paviljoen. Naar men zegt werd het schip in 1906 op de werf Oostlander

 te Geertruidenberg gebouwd. Vanaf de bouw tot in 1918 was het schip eigendom van Matthijs de Wijs uit Made en later van 

zijn zoon W. de Wijs & zn. Het schip droeg de naam Elisabeth III. 

In 1928 wordt het schip te boek gesteld met het brandmerk 1228 B Dord 1928. (ENI2101228)

Zoals op de fotos goed te zien is, levert de Biesbosch of Zuiderwalse aak met zijn verhouding van 4:1 een breed schip op.

In 1918 verwerven Hendrik Anemaat (mogelijk bijgenaamd 'Jan Maat') uit Made en in 1923 Jacob Stoop & zn. eveneens uit Made de aak, die in die periode 'Petronella' is gaan heten. 

Tussen 1928 en 1961 is het schip eigendom van P. Zoeteman (1885­1960) uit Puttershoek. Het draagt dan de naam 'Nieuwe Zorg'. In 1948 wordt er een opdrukker (met 40 pk Renault) aangeschaft. 

In 19­56 verdwijnt de zeilerij.  

Begin 1961 verlaat het schip de beroepsmatige vrachtvaart. Tot haar overlijden in 1975 blijft de weduwe Zoeteman op het schip, liggende in de Coolhaven Rotterdam, wonen.

In 1976 wordt het schip door de huidige eigenaar, Bart Vermeer, gekocht en begint

het restauratie proces. In 1980 wordt het schip weer onder zeil gebracht en in 1981 van een ingebouwde motor een 3 cylinder Lister JP van 27 pk uit 1942 met Rijsdijk koppeling voorzien. 

In 2009 is de Lister vervangen door een WeiChai Deutz TD226B 102pk.​ De volledige lijst met restauratie werkzaamheden volgt.